Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V BLOGu se dočtete, jak prakticky zahájit individuální (domácí) vzdělávání při vstupu do první třídy případně jak na něj přestoupit z klasické denní docházky. Postup, formuláře, termíny.

9 minut čtení a víte co vyplnit

Při přestupu do individuálního tedy domácího vzdělávání (dále IV), existují čtyři základní varianty, ve kterých se rodina s dítětem nachází:

 1. Dítě ještě nenastoupilo školní docházku a nastupuje do první třídy na škole, kde bylo u zápisu
 2. Dítě ještě nenastoupilo školní docházku a nastupuje do první třídy na jiné škole, než kde se účastnilo zápisu
 3. Dítě už nastoupilo do školní docházky a bude tedy přecházet do individuálního vzdělávání z denní docházky v rámci stávající školy
 4. Dítě už nastoupilo do školní docházky a bude přecházet do individuálního vzdělávání z denní docházky na jinou základní školu, než kterou nyní navštěvuje

Pojďme si nyní prakticky popsat, co v jednotlivých případech budete k přechodu na IV potřebovat:

1 Zahájení IV v prvním ročníku na škole, kde je dítě zapsáno

Dítě, které dovrší ve školním roce 6 let a ukončí povinné předškolní vzdělávání, musí být řádně zapsáno na některé základní škole. Toto je zákonnou povinností rodiče. (Více viz náš BLOG Povinná školní docházka – jaké jsou možnosti). Školu s rodič může vybrat, ovšem pouze spádová škola je povinna vaše dítě zapsat. Ostatní školy mohou vaše dítko v rámci stanovených pravidel odmítnout.

(Doporučujeme pročíst si řádně  BLOG Co jste o zápise možná nevěděli)

Zápis do školní docházky a požádání o  povolení k individuálnímu vzdělávání jsou dvě odlišné záležitosti. Můžete tedy, ale nemusíte, je řešit současně. To znamená, že můžete dítě ve stanoveném termínu dítě zapsat ke školní docházce a až v následujících dnech nebo měsících požádat o povolení k IV. Nejpozději ale je třeba mít souhlasné stanovisko ředitele školy  o povolení IV k 1.září, aby dítě nebylo povinno posadit se na začátku školního roku do školní lavice 🙂

Formální postup žádosti o IV v případě 1:

 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 1:

 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

2  Zahájení IV v prvním ročníku na jiné škole, než kde je dítě zapsáno

Postup je podobný jako v bodě jedna. Dítě muselo být zákonnými zástupci zapsáno na nějaké základní škole, ovšem z nějakého důvodu se rodič rozhodl nežádat na této škole o IV a vybral si k tomuto školu jinou.

Rodiče mají zákonnou možnost si školu svobodně vybírat a také ji v případě potřeby měnit. A to i v období mezi zapsáním dítěte do určité ZŠ  a jeho nástupem do této ZŠ 1.září. 

V tomto případě tedy dítě je zapsáno na určité základní škole, následně rodič zažádá o přestup na jinou základní školu a až tam bude žádat o povolení IV.

(pozn.: Někdy se stane, že o IV bylo zažádáno v již v původní škole, ale to na následujícím postupu nic nemění, protože IV je vztaženo vždy na ZŠ, jejímž žákem dítě je a není “přenosná” na následnou ZŠ)

Formální postup žádosti o IV v případě 2:

 • Formulář žádosti o přijetí na danou ZŠ
 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 2:

 • Rozhodnutí o přijetí na danou ZŠ
 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

3  Zahájení IV na základní škole, kterou dítě již navštěvuje

Postup je v tomto bodě podobný jako v bodě 1. Protože dítě je již žákem dané školy, postačí přejít z režimu denního na režim individuálního vzdělávání.

Formální postup žádosti o IV v případě 3:

 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 3:

 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

4  Zahájení IV na jiné základní škole, než kterou dítě nyní navštěvuje v rámci denní docházky

Pokud se rodiče rozhodnou zažádat o IV z nějakého důvodu na jiné základní škole než, kterou právě navštěvuje, postup bude podobný jako v bodě 2.

Rodič zažádá o přestup na jinou základní školu a až tam bude žádat o povolení IV.

Formální postup žádosti o IV v případě 4:

 • Formulář žádosti o přestup na danou ZŠ
 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 4:

 • Rozhodnutí o přestupu na danou ZŠ
 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

Důležité shrnutí:

Veškeré zákonné podmínky pro individuální vzdělávání najdete ve školském zákoně 561/2004 Sb. par. 41.

Formálně za individuální vzdělávání zodpovídá vždy ředitel dané základní školy a je na něm, jak přesně bude probíhat přijetí, přestup a povolení IV a to včetně vzhledu a obsahu jednotlivých formulářů. 

Výše uvedené body jsou sepsány podle naší mnohaleté praxe, prověřené nejen praktickým fungováním ale i inspekční činností. Ani tak ovšem při nejlepší vůli nemůžeme garantovat, že totožné s jednotlivými školskými subjekty.

Dle školského zákona je možné požádat o IV na každé základní škole. Protože ale ne každá škola má s tímto typem vzdělávání praktické zkušenosti, doporučujeme se vždy před zažádáním důkladně o tomto informovat. 

Dále doporučujeme se případně podívat na ZŠ, kde již praktické zkušenosti mají a účastnit se akcí pro domoškoláky, které organizuje Asociace domácího vzdělávání a také jednotlivé rodičovské skupiny.

Za učit nebo neučit

Stáňa

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.