Co je potřeba k přechodu na individuální vzdělávání
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V BLOGu se dočtete, jak prakticky zahájit individuální (domácí) vzdělávání při vstupu do první třídy případně jak na něj přestoupit z klasické denní docházky. Postup, formuláře, termíny.

9 minut čtení a víte co vyplnit

Při přestupu do individuálního tedy domácího vzdělávání (dále IV), existují čtyři základní varianty, ve kterých se rodina s dítětem nachází:

 1. Dítě ještě nenastoupilo školní docházku a nastupuje do první třídy na škole, kde bylo u zápisu
 2. Dítě ještě nenastoupilo školní docházku a nastupuje do první třídy na jiné škole, než kde se účastnilo zápisu
 3. Dítě už nastoupilo do školní docházky a bude tedy přecházet do individuálního vzdělávání z denní docházky v rámci stávající školy
 4. Dítě už nastoupilo do školní docházky a bude přecházet do individuálního vzdělávání z denní docházky na jinou základní školu, než kterou nyní navštěvuje

Pojďme si nyní prakticky popsat, co v jednotlivých případech budete k přechodu na IV potřebovat:

1 Zahájení IV v prvním ročníku na škole, kde je dítě zapsáno

Dítě, které dovrší ve školním roce 6 let a ukončí povinné předškolní vzdělávání, musí být řádně zapsáno na některé základní škole. Toto je zákonnou povinností rodiče. (Více viz náš BLOG Povinná školní docházka – jaké jsou možnosti). Školu s rodič může vybrat, ovšem pouze spádová škola je povinna vaše dítě zapsat. Ostatní školy mohou vaše dítko v rámci stanovených pravidel odmítnout.

(Doporučujeme pročíst si řádně  BLOG Co jste o zápise možná nevěděli)

Zápis do školní docházky a požádání o  povolení k individuálnímu vzdělávání jsou dvě odlišné záležitosti. Můžete tedy, ale nemusíte, je řešit současně. To znamená, že můžete dítě ve stanoveném termínu dítě zapsat ke školní docházce a až v následujících dnech nebo měsících požádat o povolení k IV. Nejpozději ale je třeba mít souhlasné stanovisko ředitele školy  o povolení IV k 1.září, aby dítě nebylo povinno posadit se na začátku školního roku do školní lavice 🙂

Formální postup žádosti o IV v případě 1:

 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 1:

 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

2  Zahájení IV v prvním ročníku na jiné škole, než kde je dítě zapsáno

Postup je podobný jako v bodě jedna. Dítě muselo být zákonnými zástupci zapsáno na nějaké základní škole, ovšem z nějakého důvodu se rodič rozhodl nežádat na této škole o IV a vybral si k tomuto školu jinou.

Rodiče mají zákonnou možnost si školu svobodně vybírat a také ji v případě potřeby měnit. A to i v období mezi zapsáním dítěte do určité ZŠ  a jeho nástupem do této ZŠ 1.září. 

V tomto případě tedy dítě je zapsáno na určité základní škole, následně rodič zažádá o přestup na jinou základní školu a až tam bude žádat o povolení IV.

(pozn.: Někdy se stane, že o IV bylo zažádáno v již v původní škole, ale to na následujícím postupu nic nemění, protože IV je vztaženo vždy na ZŠ, jejímž žákem dítě je a není “přenosná” na následnou ZŠ)

Formální postup žádosti o IV v případě 2:

 • Formulář žádosti o přijetí na danou ZŠ
 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 2:

 • Rozhodnutí o přijetí na danou ZŠ
 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

3  Zahájení IV na základní škole, kterou dítě již navštěvuje

Postup je v tomto bodě podobný jako v bodě 1. Protože dítě je již žákem dané školy, postačí přejít z režimu denního na režim individuálního vzdělávání.

Formální postup žádosti o IV v případě 3:

 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 3:

 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

4  Zahájení IV na jiné základní škole, než kterou dítě nyní navštěvuje v rámci denní docházky

Pokud se rodiče rozhodnou zažádat o IV z nějakého důvodu na jiné základní škole než, kterou právě navštěvuje, postup bude podobný jako v bodě 2.

Rodič zažádá o přestup na jinou základní školu a až tam bude žádat o povolení IV.

Formální postup žádosti o IV v případě 4:

 • Formulář žádosti o přestup na danou ZŠ
 • Formulář žádosti o IV
 • Zákonná příloha žádosti o IV – kopie dosaženého vzdělání vzdělavatele dítěte
 • Zákonná příloha žádosti o IV – vyjádření školského poradenského zařízení

Co obdrží zákonný zástupce od školy v případě 4:

 • Rozhodnutí o přestupu na danou ZŠ
 • Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání

Důležité shrnutí:

Veškeré zákonné podmínky pro individuální vzdělávání najdete ve školském zákoně 561/2004 Sb. par. 41.

Formálně za individuální vzdělávání zodpovídá vždy ředitel dané základní školy a je na něm, jak přesně bude probíhat přijetí, přestup a povolení IV a to včetně vzhledu a obsahu jednotlivých formulářů. 

Výše uvedené body jsou sepsány podle naší mnohaleté praxe, prověřené nejen praktickým fungováním ale i inspekční činností. Ani tak ovšem při nejlepší vůli nemůžeme garantovat, že totožné s jednotlivými školskými subjekty.

Dle školského zákona je možné požádat o IV na každé základní škole. Protože ale ne každá škola má s tímto typem vzdělávání praktické zkušenosti, doporučujeme se vždy před zažádáním důkladně o tomto informovat. 

Dále doporučujeme se případně podívat na ZŠ, kde již praktické zkušenosti mají a účastnit se akcí pro domoškoláky, které organizuje Asociace domácího vzdělávání a také jednotlivé rodičovské skupiny.

Za učit nebo neučit

Stáňa

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová