Učit nebo neučit?  

aneb současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu téměř 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

Stáňa

blog

ilustrační - děti píší

Článek je rozdělen do tří částí. V první se dozvíte co je povinná školní docházka. Ve druhé části jakou máte jako rodiče zákonnou povinnost. Ve třetí, jaké máte možnosti  plnění povinné školní docházky vašeho dítěte v České republice. 

7 minut a můžete vybírat :)

1 Co je povinná školní docházka

Téma, proč je v České republice povinná školní “docházka” a nikoliv “vzdělávání” vynecháme a pustíme se rovnýma nohama do tématu :)

V České republice je povinná školní docházka a to v rozsahu 9 let. To v praxi znamená, že vaše dítě musí 9 let docházet do školy. Obvykle dítě začne chodit ve třídě první a končí v deváté. Jsou ale i jiné varianty. 

Pokud je například dítě hodně nemocné a v závěru roku z tohoto důvodu neklasifikované, může rodič školu požádat o opakování ročníku. Potom takové dítko absolvuje určitou třídu dvakrát a tak bude mít splněno 9 let povinné školní docházky již v ročníku osmém. Stejně tak, pokud je dítě v učivu slabé a tak zvaně “propadne”. O možnost chodit do 9. třídy, tedy odchodit desátý rok, by si potom měl rodič školu požádat, protože docházka již byla splněna.

Na druhou stranu pokud je dítě nadané a určitý ročník “přeskočí”, ocitne se ve třídě deváté a naopak povinnou 9 letou školní docházku mít splněnou ještě nebude. Bude nutné, aby pro její splnění absolvovalo alespoň jeden další rok na další následné škole.

ilustrační - vyplňování formuláře

2 Vaše zákonná povinnost

Zákonnou povinností rodiče je ve školním roce, kdy dítě dovrší věk 6 let, zapsat dítě do školy. Upozorňuji, že povinný předškolní rok - letošní tematický hit všech rodičů 6 letých dětí, se do povinné školní docházky nepočítá a má úplně jiná pravidla, proto si zaslouží vlastní blog :) My zde skutečně hovoříme jen o docházce školní.

Slovu “škola” se ještě budeme věnovat. Rozumí se totiž pouze a jen taková, která je zapsána v rejstříku Ministerstva školství a mládeže. Tuto poznámku píši schválně, protože v poslední době se vyrojila spousta sdružení a jiných skupin, které v názvu slovo “škola” mají, ale školou jako takovou nejsou. A to nehledě na to, co se uvnitř takové organizace děje a to i kdyby byla víc školní něž škola z rejstříku MŠMT :) Toto téma si ovšem žádá také vlastní blog s tématem tzv. komunitních skupin

Škola zapsaná v rejstříku MŠMT je zpravidla státní, dále soukromá  nebo církevní. 

Rodič má:

  • zákonnou povinnost zapsat svoje dítko během dubnových zápisů do nějaké školy
  • právo si vybrat jakoukoli školu, která se mu líbí

Škola má:

  • právo určit zda dítě přijme (dle platných pravidel)
  • povinnost přijmout dítě pokud jde o tzv. školu spádovou

ilustrační - dítě s batohem

3 Jaké jsou v ČR způsoby plnění povinné školní docházky?

V zákoně máme zakotveny 3 způsoby, které si popíšeme lidsky a jednoduše:

  • Denní docházka
  • Individuální plán
  • Individuální vzdělávání

Než se pustíme do vysvětlení, jaký je v těchto třech možnostech rozdíl, ještě si připomeneme bod 2. Tedy dítě je primárně zapsané na nějaké základní škole zapsané v rejstříku MŠMT. Poté je dítě žákem dané školy a zde může volit z výše zmíněných možností za okolností daných zákonem.

Denní docházka  - je většinový způsob plnění povinné školní docházky. Netřeba rozepisovat, všichni známe v různých formách a podobách od těch tradičních až po ty nejalternativnější odvážlivce.

Individuální plán - možná si pamatujete ze svých dětských let, pro děti, co byly hodně nemocné nebo cestovaly s rodiči apod. Rodič o něj žádá školu. Plán vypracují učitelé jednotlivých předmětů, zohledňují okolnosti, za kterých se o něj žádá. Rodič s dítětem jsou povinni jej plnit dle stanovených pokynů. Laicky řečeno, je to taková škola modifikovaná pro dítě, které nemůže ve škole být stále, přenesená domů.

Individuální vzdělávání - obecně známé jako Domácí škola, což ale není oficiální název. Rodič o něj žádá školu (podrobně v blogu o tom, co vše je třeba k žádosti o IV) a to z velmi různorodých důvodů. V případě, že škola vyhoví, rodič nese plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte. Volí způsob, čas, průběh, vzdělavatele, pokud jím není sám atp. Přesný průběh a míra zásahů do teritoria rodiče jako vzdělavatele je ale v kompetenci každého jednotlivého ředitele dané základní školy. Je tedy dobré v tomto ladit představu rodiče s představou jednotlivých škol.

Specifická kategorie je je tzv. Pobyt v zahraničí. Je to taková čtvrtá možnost se svými pravidly. Zmiňuji ji pro úplnost, ale věnovat se jí tu nebudu. Pouze, že by vás natolik očarovala, že byste jí chtěli rozebrat v dalším blogu :)

Tak jak to budete mít se svým dítkem vy? :) Těším se na vaše postřehy a komentáře!

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.