Lesní mateřské školy a povinný předškolní rok
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V blogu se dozvíte základní info o tom, co jsou lesní mateřské školy a lesní kluby a jak vám mohou posloužit v rámci povinného předškolního roku.

8 minut čtení a víte zda je les volba pro vás

Lesní mateřské školy jsou u nás již několik let známou a oblíbenou formou alternativy  institucionálního předškolního vzdělávání. Pokud vás tato alternativa láká a chcete se informovat, na internetových stránkách Asociace lesních mateřských škol se dozvíte vše potřebné o této formě předškolního vzdělávání.

Níže uvádíme pro seznámení s touto alternativou pouze několik poznámek a zajímavostí, protože vstup lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení je aktuální novinkou.

Na rozjezd pár údajů pro upřesnění terminologie:

  • Označení lesní mateřská škola – LMŠ by se mělo pro přehlednost používat spíše pouze pro LMŠ, které budou zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. 
  • Označením  lesní klub – LK  by se měla označovat ostatní zařízení . LK nebudou podléhat stejné legislativě jako LMŠ. V současné době má zájem o vstup do rejstříku asi jedna třetina z celkového počtu těchto zařízení. Tento krok s sebou nese řadu změn a pochopitelně také různé klady a zápory. V každém případě se z LMŠ stává rovnocenná „konkurence“ pro běžné MŠ a jistě bude vítaným obohacením a rozšířením nabídky na poli předškolního vzdělávání.

Něco málo pravidel vyplývajících ze zákona:

Dle vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je lesní mateřská škola (LMŠ) typem mateřské školy (MŠ).

Školský zákon za LMŠ považuje MŠ, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí LMŠ, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí LMŠ nesmí být stavbou.

Pro LMŠ, které jsou zapsány v rejstříku platí vesměs stejná ustanovení jako pro MŠ, řídí se ustanoveními zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a dalšími souvisejícími předpisy (např. o pedagogických pracovnících, z oblasti bezpečnosti, hygieny atd.). Zápisem do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické osobě, která školu provozuje, nárok na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územního samosprávního celku.

LMŠ nemůže být školou spádovou. Na to je třeba myslet především v rámci zápisu k plnění povinné předškolní docházky. Tu lze plnit ve spádové ale i v nespádové MŠ nebo LMŠ. Ředitel nespádové školy je povinen informovat spádovou školu. Nárok na umístění dítěte v MŠ se vztahuje pouze na spádové MŠ (od roku 2017 na děti od 4 let věku, od roku 2020 dokonce na děti od 2 let věku). 

Zápisy do LMŠ, které budou zapsané v rejstříku, by měly probíhat dle stejných pravidel jako do běžných MŠ (termíny, žádost, nároky na očkování, …). Jen zde neplatí automatický nárok na přijetí např. dětí starších 4 let jako ve spádové MŠ. 

LMŠ lze zřizovat s polodenním a celodenním provozem, dle zákona nelze zřídit LMŠ s internátním provozem :). MŠ s celodenním provozem poskytuje vzdělávání déle než 6,5 hod., nejdéle však 12 hod. denně. LMŠ s celodenním provozem poskytuje vzdělávání déle než 6,5 hod., nejdéle však 9 hod. denně. V LMŠ s celodenním provozem je možné zřídit i třídy s polodenním provozem.

Třída LMŠ má nejméně 15 dětí. Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně s učitelem či učitelkou mateřské školy i nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí.

LMŠ nemůže být zřízena jako MŠ při zdravotnickém zařízení.

Co povinný předškolní rok v lesní mateřské škole a lesním klubu?

V LMŠ je možné plnit povinné předškolní vzdělávání. Platí zde stejná pravidla jako v jiné MŠ, která je zapsaná v rejstříku. Je zde možné i plnění povinného předškolního vzdělávání jinou formou tedy např. individuálním vzdělávání. Více o tomto tématu si přečtěte v článku Povinný předškolní rok – nejčastější otázky a odovědi.

Protože LMŠ nemohou být školou spádovou, nelze přijetí dítěte do povinného předškolního roku nárokovat – viz výše bod Něco málo pravidel vyplývajících ze zákona.

Vzdělávání v LMŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  Na základě něho si  každá LMŠ vypracovává svůj školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. LMŠ mají svůj školní řád, dle kterého se bude řídit provoz těchto škol, budou zde uvedeny podmínky pro povinné předškolní vzdělávání jako například způsob omlouvání dětí a řešení absencí a další pro rodiče důležité záležitosti.

Lesní kluby, které jsou „nerejstříkové“, budou moci být využívány dětmi v rámci nepovinného předškolního vzdělávání. To znamená budou jej moci navštěvovat děti, které ještě nemusí plnit povinný předškolní rok. 

Pokud již musí zahájit povinné předškolní vzdělávání v LK to bude možné pouze formou individuálního vzdělávání. To znamená, že děti budou zapsané v nějaké „rejstříkové“ MŠ nebo LMŠ, budou zde mít vyřízeno individuální vzdělávání (IV) a jejich zákonní zástupci budou moci v rámci této formy využívat i např. „nerejstříkové“ lesní kluby jako pomoc v ráci IV.

Pozn.: Podrobné a průběžně aktualizované informace o celé problematice jsou na webových stránkách Asocicace lesních mateřských škol: http://www.lesnims.cz/

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.

Povinný předškolní rok v otázkách a odpovědích

Chcete znát přesné odpovědi na všechny dotazy kolem povinného předškolního vzdělávání? Díky informacím, které jsme pro vás nashromáždili, budete mít v povinné předškolce jednou pro vždy jasno!

Více informací o eBooku Povinný předškolní rok v otázkách a odpovědích

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová