Kdy je správný čas podat žádost o individuální vzdělávání?
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V BLOGu se dočtete kdy můžete požádat o Individuální vzdělávání. Myslím v jakém čase, ne v jakých případech – to zase v jiném BLOGu 🙂 Dále se dozvíte, jak dlouho celý proces přijetí k IV trvá.

5 minut čtení vám stačí

S blížícími se zápisy do základních škol se množí dotazy týkající se  alternativních způsobů vzdělávání. Jednou z alternativ naší vzdělávací scény je Individuální vzdělávání, známé také pod názvem Domácí škola. (Více o jednotlivých možnostech plnění povinné školní docházky v BLOGu Povinná školní docházka – jaké jsou možnosti?)

KDY je nutné se k Individuálnímu vzdělávání rozhodnout?

K Individuálnímu vzdělávání (dále IV) se můžete rozhodnout prakticky kdykoliv. My si ukážeme několik základních variant:

 • Před zápisem, tedy přihlášením dítěte k povinné školní docházce.
  Tato varianta je pro rodiče, kteří mají dítko předškolní a chystají se k zápisu. Pokud jsou pevně rozhodnuti začít učit své dítě doma v rámci Individuálního vzdělávání, dorazí během dubna k zápisu, kde splní svoji zákonnou povinnost a zapíší dítě k povinné školní docházce. Zároveň s tím podají žádost o IV se všemi náležitostmi, jak ukládá školský zákon. Nebo si s ředitelem školy domluví termín, kdy toto učiní.

  Předpokladem úspěšného zapsání dítěte k IV na konkrétní škole je ale nejen splnění všech zákonných povinností. Neméně důležitá je komunikace s vedením školy a jejich souhlas a poskytnutí podpory s tímto druhem vzdělávání.
 • Po zápise
  Tato varianta může být vhodná pro rodiče, kteří nestihly shromáždit všechny potřebné náležitosti, které ukládá zákon do data zápisu.

  Náležitostí, které můžou být časově náročné, je více. My si všechny takové možné  jmenovat nebudeme. Za všechny si ukážeme jednu typickou a tou je vyjádření školského poradenského zařízení. Tam mohou být až několika měsíční objednací lhůty a může se tedy stát, že takové potvrzení do zápisu rodič nestihne zařídit. Potom požádá o IV až v době mezi zápisem a nástupem k povinné školní docházce 1. září.

  Dále je tato varianta vhodná pro rodiče, kteří hledají nějakou konkrétní školu.  Školu, na kterou mají specifické požadavky. Například zkušenost  s tímto druhem vzdělávání, nějaký konkrétní systém práce s dětmi na IV,   určitý způsob hodnocení dětí doma vzdělávaných a tak dále.

  Najít a zajistit si místo v takové škole se také nemusí podařit do data zápisu. Je tedy důležité se k zápisu dostavit, protože je to zákonná povinnost. (Více v mém článku na webu Vaše děti Co jste o zápise do školy možná nikdy neslyšeli) Pokud ale později najdete školu, která vám vyhovuje, můžete se do ní přehlásit a o IV požádat až tam.
 • V průběhu povinné školní docházky
  Tato varianta přichází většinou ruku v ruce s nějakými problémy. Dítě ve škole neprospívá a vy jste došli k rozhodnutí, že individuální péče v rámci domácí školy mu může prospět. Ani to není problém, žádost o IV můžete podat kdykoli, čtěte ale dál, má to určitá omezení dané realitou praxe.

Jak dlouho celý proces přijetí dítěte k Individuálnímu vzdělávání trvá?

Je důležité zmínit, že vyřizování výše napsaných variant může trvat různou dobu.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete, že chcete dítě vzdělávat doma, musíte požádat školu o povolení k Individuálnímu vzdělávání dítěte. Žádost má dle zákona určité náležitosti, které můžete vyřídit během několika dnů, reálně spíše v řádu týdnů až měsíců. Jakmile vše potřebné zajistíte, podáte žádost o IV v dané škole včetně povinných příloh a započne správní řízení. Po jeho ukončení souhlasným stanoviskem ředitele školy má dítě povoleno vzdělávat se v režimu Individuální vzdělávání.

Některé výše popsané kroky mají zákonem danou stanovenou lhůtu, ve které mají být vyřízeny, některé záleží na osobním přístupu jednotlivých účastníků.

A proto konečná doba trvání od chvíle, kdy se k IV rozhodnete až po povolení IV, je přímo úměrná ochotě a možnostem všech zúčastněných lidí a institucí.

Pokud tedy o IV začínáte uvažovat, je dobré se o náležitostech žádosti o IV informovat včas. Ve chvíli, kdy budete rozhodnuti začít, nebudete bržděni zbytečně zdlouhavým procesem. Zvláště nepříjemné je to v případech, kdy je třeba, aby dítě opustilo stávající školu v co nejkratším termínu. Například z důvodu zdravotní situace žáka, řešení šikany, dlouho trvajících studijních neúspěchů a dalších variant. Variant,  kdy je reálná šance, že IV by mohlo dítěti pomoci situaci rychle vyřešit nebo alespoň uklidnit.

Pokud máte nějaké konkrétní zkušenosti a osobní příběhy:

 • jak u vás celý proces probíhal, na jaká jste narazili úskalí
 • nebo naopak chcete poděkovat někomu, kdo vám celou věc usnadnil
 • kde jste se zasekli a co vám pomohlo
 • nebo další vaše postřehy k tématu, budu vděčná, pokud mi napíšete na stana@ucitneboneucit.cz

Přeji vám kvalitní čas s vašimi dětmi!

Stáňa

Více k tématu najdete v BLOGu Povinná školní docházka – jaké jsou možnosti a také v mém článku na webu Vaše děti BLOG Co jste o zápise možná nikdy neslyšeli.

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová