Co praxe přináší aneb přestupky ve vztahu k předškolnímu povinnému vzdělávání
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V BLOGu zjistíte, jakých přestupků se můžete dle nově platné legislativy při zápisu do MŠ dopustit a co naopak žádný přestupek dle zákona není. 

6 minut čtení a vyhnete se potížím

Uvedení nové legislativy novelou školského zákona z roku 2017 do praxe přináší bohužel v tématu povinného předškolního vzdělávání u řady zúčastněných stres. To jak na straně rodičů tak i učitelů a ředitelů mateřských škol. (více o tématu najdete v článku Povinný předškolní rok – nejčastější otázky a odpovědi) Potom mohou vznikat ze vzájemných nedorozumění nepříjemné až kuriózní situace. Některé vaše příběhy se k nám již donesly a to nás inspirovalo k napsání tohoto BLOGu. V těchto situacích je totiž dobré znát svá práva a také povinnosti.

Pro jistotu připomínáme, že našich stránkách najdete na téma povinného přeškolního vzdělávání:

Co je tedy důležité vědět ohledně vašich prác a povinností?

Přestupkem ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání jsou:

  1. nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání
  2. zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání.

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5.000,- Kč.

1. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku, ale také na děti s odkladem povinné školní docházky do ZŠ. 

Termíny zápisů jsou ve školním roce 2016/2017 dle zákona v rozmezí 2. – 16. května 2017. Ředitel MŠ stanoví termín pro konkrétní MŠ po dohodě se zřizovatelem.

Ve zvolené MŠ nebo LMŠ (MŠ nebo LMŠ, která je v rejstříku škol a školských zařízení) rodič podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (není dán jednotný formulář, pouze povinné náležitosti). Nárok na přijetí máte pouze ve spádové MŠ.  Nespádová MŠ nebo LMŠ Vaše dítě může, ale nemusí přijmout, proto je vhodné se na možnosti přijetí předem informovat. Obec je povinná zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30ti dnů. (ve složitějších výjimečných případech do 60 dnů) Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy

Oznámení nespádové školy do spádové školy je povinností ředitele, nikoliv rodičů. Pokud má spádová školka podezření, že v jejich spádové oblasti je dítě, které nebylo zapsáno, je povinna kontaktovat zákonné zástupce a pokusit se zjistit důvody vzniklé situace. 

Z uvedeného vyplývá, že v případě podezření, že dítě nebylo zapsáno k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové ani jiné rejstříkové škole, by MŠ měla nejdříve kontaktovat přímo zákonné zástupce, rodiče a pokusit se zjistit, zda je tomu skutečně tak  a neprovádět  při prvním podezření hlášení na OSPOD.

Příklad: 

Z výše uvedeného vidíte, že informace mohou putovat mezi jednotlivými subjekty poměrně dlouhou dobu. Pokud probíhá  zápis do MŠ až v jednom z nejpozdějších termínů a to například 15. 5. 2017, ředitel MŠ může rozhodnout o příjetí vašeho dítěte až za 30 dní, tedy 15. 6. 2017. Protože přijetí dítěte je vedeno jako správní řízení, máte 15ti denní odvolací lhůtu a po té je teprve dítě skutečně přijato k předškolnímu vzdělávání v dané školce a její ředitel je povinen podat informaci do školky spádové. Do spádové školky tedy může doputovat až na začátku druhé poloviny června. Do té doby by jistě nemělo dojít k žádné represivní akci vůči rodičům dítěte.

2. Zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání

Zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání vašeho dítěte se dopustíte například tím, že předškolní dítko nepřivedete v září do školky. Nebo pokud do školky nebudete chodit pravidelně a tak nebudete plnit povinnou docházku. Nebo pokud bude dítě chybět a vy ho řádně neomluvíte. Také pokud předškolnní dítě ve školce nebude trávit minimálně 4 hodinny denně, jak ukládá zákon. 

Zde znění zákona:

“Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. Dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení individuálního vzdělávání apod.).” (zdroj MŠMT, Informace o povinném předškolním vzdělávání – zřizovatel)

Pro úplnost dodejme, že povinné předškolní vzdělávání lze plnit i jinými způsoby, které jsme popisovali v jiných článcích.

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

  1. individuální vzdělávání – základě oznámení MŠ, nejde o žádost, MŠ prakticky musí vyhovět (spádovým dětem), počet míst není kapacitně omezen, děti v režimu IV se nepočítají do kapacity školy,
  2. vzdělávání v přípravné třídě ZŠ – pro děti s odkladem povinné školní docházky,
  3. vzdělávání v zahrniční škole na území ČR.

Předškolním vzděláváním začíná pro Vaše dítě cesta naší vzdělávací soustavou. Máte možnost rozhodovat o volbě způsobu vzdělávání a případných změnách, žádné rozhodnutí nemusí být definitivní. Změna je život a to platí i v rámci celoživotního vzdělávání a je dobré si možnosti “dělat změny” být vědom.

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová