Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V BLOGu se dočtete, proč jsme vytvořili VZOR zápisu z ověření, proč má zrovna tuto podobu a hlavně si ho budete moci stáhnout do svého počítače.

 

4 minuty a vzor je váš

Došlo nám mnoho dotazů, které se týkaly podoby ověření – viz náš BLOG Ověření není přezkoušení. Nyní se přidaly dotazy na to, jak má vypadat dokument, který budete v mateřské škole muset podepsat jako “Zápis z ověření”, pokud máte dítko zapsané v rámci povinného předškolního vzdělávání v režimu individuálního /domácího vzdělávání.

 

O podobě ověření a nutnosti vyhotovení nějakého zápisu z průběhu ověření zákon totiž nehovoří.

 

Je velmi pravděpodobné, že mateřské školy budou chtít nějaký doklad o tom, že ověření proběhlo, jaká byla jejich doporučení atd. Také pro rodiče je vhodné mít doklad o tom, že splnili zákonné náležitosti a podmínky individuálního vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání. V případě, že by si vaše mateřská škola nevěděla rady, nebo pokud by snad neměla potřebný dokument nachystaný, vytvořili jsme jednoduchý návrh “Zápisu z ověření”.

 

 

Náš návrh zápisu z ověření vychází ze zkušeností s individuálním vzděláváním na základní škole a to včetně zkušeností s inspekční činností na těchto školách. Náš vzor není oficiální dokument, ale pouze náš osobní návrh, jak by takový doklad mohl vypadat.

 

 

Mateřské školy žádný oficiální návrh neobdržely a záleží tedy na invenci ředitelů, jak se k celé záležitosti postaví.

Na rodičích je zvážit, co a v jakém znění a rozsahu podepisují!

 

 

Domníváme se, že pro obě zúčastněné strany by měly být dostačující pouze faktické údaje, že ověření proběhlo v souladu se zákonem a školním řádem, data a podpisy.

 

 

Případné poznámky k průběhu ověření si mohou učitelky MŠ  vypracovat samostatně jako svůj vlastní podklad (pedagogickou diagnostiku) a vést si jej v dokumentaci dítěte stejně jako je tomu u dětí, které MŠ navštěvují v rámci běžné docházky.

 

 

A na závěr en pro úplnost dodáváme, že ověření je JEDNORÁZOVÁ záležitost v rámci školního roku. Zákon uvádí také jedinou možnost ukončení individuálního vzdělávání ze strany školy, a to v případě, že zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření v zákonem dané lhůtě.

 

 

A ještě znění zákona v části, která pojednává mimo jiné o ověření: 

 

 

561/2004 Sb. § 34b

 

 

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

 

Za Učit nebo neučit

Stáňa

 

 

.
Konzultace na téma vzdělávání a domácí škola

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.