Zápis z ověření v rámci povinného předškolního roku – jak má vypadat?

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

15 listopadu, 2017

V BLOGu se dočtete, proč jsme vytvořili VZOR zápisu z ověření, proč má zrovna tuto podobu a hlavně si ho budete moci stáhnout do svého počítače.

 4 minuty a vzor je váš

 Došlo nám mnoho dotazů, které se týkaly podoby ověření – viz náš BLOG Ověření není přezkoušení. Nyní se přidaly dotazy na to, jak má vypadat dokument, který budete v mateřské škole muset podepsat jako “Zápis z ověření”, pokud máte dítko zapsané v rámci povinného předškolního vzdělávání v režimu individuálního /domácího vzdělávání.

O podobě ověření a nutnosti vyhotovení nějakého zápisu z průběhu ověření zákon nehovoří! 

Je však pravděpodobné, že mateřské školy budou chtít mít nějaký doklad o tom, že ověření proběhlo, jaká byla jejich doporučení atd. Také se domníváme, že i pro rodiče je vhodné mít doklad o tom, že splnili zákonné náležitosti a podmínky individuálního vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání. Proto jsme pro Vás vytvořili návrh “Zápisu z ověření”.

Náš návrh zápisu z ověření vychází z našich zkušeností s individuálním vzděláváním na základní škole a to včetně zkušeností s inspekční činností na těchto školách. Náš vzor není oficiální dokument, ale pouze náš osobní návrh, jak by takový doklad mohl vypadat.

 

Mateřské školy žádný oficiální návrh neobdržely a záleží tedy na invenci ředitelů, jak se k celé záležitosti postaví.

Na rodičích je zvážit, co a v jakém znění a rozsahu podepisují!

Domníváme se, že pro obě zúčastněné strany by měly být dostačující pouze faktické údaje, že ověření proběhlo v souladu se zákonem a školním řádem, data a podpisy.

Případné poznámky k průběhu ověření si mohou učitelky MŠ  vypracovat samostatně jako svůj vlastní podklad (pedagogickou diagnostiku) a vést si jej v dokumentaci dítěte stejně jako je tomu u dětí, které MŠ navštěvují v rámci běžné docházky.

Jen pro úplnost dodáváme, že ověření je JEDNORÁZOVÁ záležitost v rámci školního roku. Zákon uvádí také jedinou možnost ukončení individuálního vzdělávání ze strany školy, a to v případě, že zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření v zákonem dané lhůtě.

 

A ještě znění zákona v části, která pojednává mimo jiné o ověření:

561/2004 Sb. § 34b

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Za Učit nebo neučit

Stáňa

 

 

Už máte náš vychytaný manuál?

Povinný předškolní rok v otázkách a odpovědích

Chcete znát přesné odpovědi na všechny dotazy kolem povinného předškolního vzdělávání? Díky informacím, které jsme pro vás nashromáždili, budete mít v povinné předškolce jednou pro vždy jasno!

Více informací o eBooku Povinný předškolní rok v otázkách a odpovědích

Čtěte dál…