Musí být vaše dítě osobně přítomno u zápisu do školy?
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V BLOGu se dočtete, zda je nutné k zápisu do povinné školní docházky mít s sebou i vaše dítě nebo může přijít zákonný zástupce sám.

3 minuty čtení a můžete vyrazit k zápisu

Účast dítěte u zápisu do povinné školní docházky, tedy zápisu do 1. třídy, je u nás v českých podmínkách tradičně pojímána jako rodinná akce za přítomnosti zákonných zástupců, dítěte, někdy i sourozenců a dále učitelů dané školy.

Proto pro mne byla následující informace velikou novinou:

Dítě skutečně nemusí být u zápisu osobně přítomno.

Myslela jsem vždy, že u zápisu se předpokládá především  posouzení školní zralosti. Ale zákon říká něco jiného. Považuje zápis pouze za akt úředního zapsání dítěte do vybrané základní školy. Veškeré další aktivity, které se kolem odehrávají, zřejmě přinesla praxe, tak si to alespoň vysvětluji já.

Nebuďte na omylu, rozhodně vás zde nenabádám k tomu, abyste letos nechali svoje děti doma a šli na zápis sami!

Většina dětí se na zápis z dobrých důvodů těší. Školní docházka je veliký předěl v životě dítěte a je fajn, pokud je mu dán patřičný význam. A zápis je zároveň možnost, jak se dítě může potkat s budoucím učitelem, jak se seznámit s prostory školy, s budoucími nebo staršími spolužáky, jak být “přijat” do školního prostředí a to v příjemné atmosféře. A je to šance také pro pedagogy, jak dítě poznat, zjistit školní zralost, pohovořit s rodiči.

Nicméně třebaže většině dětí může takový průběh zápisu vyhovovat, některým dětem a jejich rodičům vyhovovat třeba vůbec nemusí.  Jaké to mohou být například důvody?

  • Dítě může potřebovat jiný způsob seznámení se školním prostředím. Potřebuje ho prožít například prostřednictvím nenucené návštěvy školy, účastí na nějakém školním výletě nebo exkurzi spolu s rodičem nebo prostřednictvím návštěvy školy se starším sourozencem a podobně. Vím, že to může znít nestandardně. Ale ne každý miluje situace, kdy je středem pozornosti všech zúčastněných dokonce v dospělosti, natož jako šestileté dítko. Inu, každý jsme jiný!
  • Dítě není přítomno. Je například s příbuznými v zahraničí nebo na druhé straně republiky na ozdravném pobytu apod. a vy usoudíte, že je pro vás přítomnost dítěte na jiném místě než u zápisu z nějakého závažného důvodu důležitější.
  • Nejste si zcela jisti nebo dokonce víte, že dítě nenastoupí do školy, kam se budete zapisovat.  Proto nechcete dítě vystavovat situaci, kdy se seznamuje s prostředím, kam vůbec nenastoupí. Tento bod úzce souvisí s dalším, čtěte tedy dále.

Možná znáte další důvody, kvůli kterým na zápis dítě nepřijde. Pokud vás nějaké další napadnou, napište mi na stana@ucitneboneucit.cz

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce MŠMT nejdete na této adrese:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

Za učit nebo neučit

Stáňa

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová