Komunitní skupina nebo škola – co to přesně je?
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V blogu si přečtete co přesně jsou tzv. Komunitní skupiny, co vám mohou nabídnout ohledně vzdělávání vašeho dítka a co vám naopak nabízet nesmí. 

8 minut čtení a máte jasno. 

Ve svojí praxi se dnes a denně setkávám s lidmi, kteří v této otázce tápou. A nejsou to zdaleka jen rodiče, kteří chtějí služby Komunitní skupiny využít. Bohužel to jsou často právě jejich zakladatelé, kteří ve svých kompetencích tápou. 

Nedorozumění, která na sebe nenechají dlouho čekat a objevují se zpravidla až za chodu celé komunity, potom komplikují nejen její fungování, ale především vztahy všech zúčastněných. Pojďme tedy celou věc rozplést, je to totiž vše až banálně jednoduché.

1 Komunitní skupina ani škola neexistuje.

To je první absolutně klíčový fakt. A pokud se s ním smíříte, máte vyhráno. 

Právně vzato – nic takového prostě není. Vždy jde buď o spolek, volné uskupení rodičů či jakoukoliv jinou formu. 

Názvů může být nespočet (prosím názvy jsou smyšlené a nepoukazují na žádnou konkrétní skupinu ani školu!)

  • komunitní skupina
  • komunitní škola
  • sdružená škola
  • svobodná škola
  • vědomá škola
  • škola hrou ….
  • A tak podobně

Právní relevanci ale vůči vzdělávání vašich dětí nemají žádnou, pokud nejsou v rejstříku Ministerstva školství – viz text níže. 

2 Komunitní skupina nebo komunitní škola NENÍ škola.

Ať už se děje za dveřmi vaší komunitní skupiny či školy cokoliv, její organizátoři za vzdělávání vašeho dítěte nezodpovídají. Škola je školou pouze pokud je v rejstříku MŠMT a může vydávat vysvědčení.

I kdyby vaše alternativní duše tvrdila, že vysvědčení pro vás nemá význam, tak má. Oficielně vydané vysvědčení je totiž váš důkaz o tom, že dítě plní povinnou školní docházku. Takže i přesto, že dětem napíšete vlastní rukou neoficiální slovní hodnocení, je dobré si to oficiální vysvědčení ze školy, kde jste zapsáni, pečlivě uschovat do šuplíku. 

Proto se při průzkumech skupin, které mají v názvu slovo “škola” vždy pečlivě informujte, zda jsou skutečně školou z rejstříku MŠMT. A pokud ne, počítejte s tím, že taková organizace nenese žádné záruky za vzdělávání vašeho dítěte (viz další bod) přestože některé skupiny to o sobě tvrdí.

3 Komunitní skupina ani komunitní škola nezodpovídá za vzdělávání vašeho dítěte.

Děti, které takové skupiny navštěvují, jsou zpravidla zapsány na některou ze základních škol v rejstříku MŠMT v režimu Individuálního vzdělávání. Za vzdělávání dítěte tedy zodpovídá ze zákona pouze a jen rodič, který má právo si zvolit způsob, jakým bude plnit školní vzdělávací program školy, ve které je zapsán. 

Pokud rodič usoudí, že komunitní, sdružená, svobodná nebo jakákoliv jiná skupina v jeho dosahu, může tuto jeho zákonnou povinnost usnadnit či obohatit, může tam své dítě přihlásit. 

Není ale možné dítě zapsat do takové komunitní skupiny v mylné domněnce, že taková skupina bude plnit vzdělávací povinnost za mě jako rodiče. Za plnění školního vzdělávacího plánu je vždy v takovém případě zodpovědný rodič dítěte. 

Jakkoliv skupina skvěle funguje, jakkoliv je finančně náročná, stále je to drsně řečeno pouze luxusní hlídání dětí s přidanou hodnotou socializace a vstřebávání nových poznatků pro vaše dítě kvalitním způsobem.

4 Co se děje za dvěřmi komunitní skupiny?

O tom, co se děje v klasických školách máme nějakou představu, i když často jen mlhavou. Komunitní skupiny jsou ale velmi specifické a různorodé. To jakým způsobem fungují je vždy odrazem lidí, kteří je utvářejí. To je na nich právě to krásné. Nelze však ale jejich fungování a práci s dětmi předpokládat.

Asi si říkáte, zda jsem takový blázen, abych si myslela, že někam dáte dítě bez toho, abyste organizaci blíže prozkoumali. Tak to si nemyslím. Ale co občas ve své praxi vidím, že rodiče prozkoumají fungování před začátkem spolupráce, ovšem průběh jim už uniká. 

Pokud vám jde jen o výše zmíněné luxusní hlídání dětí, je to cajk. Pokud ale chcete, aby dění v komunitní skupince bylo součástí vašeho portfolia k přezkoušení, je třeba věnovat dění ve skupince pozornost. Je třeba vědět, čím dítě prochází ve skupince a co ze ŠVP je třeba doplnit po vlastní – domácí ose. Nelze také na vedení skupinky – na učiteli nebo průvodci vyžadovat, aby ŠVP plnil. A už vůbec ne způsobem, jakým chcete vy. Vše je pouze a jen na vzájemné lidské ochotě a domluvě.

5 Druhy komunitních skupin

Je mnoho druhů komunitních skupin, žádné oficiální dělení. Charakter komunitní skupiny je dán vždy lidmi, kteří ji tvoří a dále je proměnný v čase.

Některé skupiny jsou velmi konstantní. To bývají většinou ty, které si založí jeden nebo více lidí, kteří mají jasnou vizi, kterou nabízí a o které se nediskutuje. Je daná a vy ji buď přijmete jako hotový produkt, nebo se poohlédnete jinde.

Oproti tomu skupiny vzniklé primárně na vztazích jednotlivých rodin, které mají podobný způsob života nebo podobnou životní filosofii a chtějí pro své děti něco specifického, jsou mnohem dynamičtější. Skupina založená na vztazích má veliký potenciál a je s ní krásná práce. Každá rodina v komunitě má na ni vliv. Každý pohyb lidí směrem ven z komunity i dovnitř, znamená nové ladění celku. Je to veliká práce, ale výsledky jistě stojí za to.

Skupiny mohou být ryze školní, nebo naopak založené na svobodném vzdělávání, s alternativním přístupem. Mohou být v klasické budově nebo vzniklé na základě lesních školek a působit během vyučování v přírodě, jurtě nebo srubu. Mohou mít smíšené kolektivy různě starých dětí, nebo být rozdělené do skupin dle věku. Mohou být s každodenní docházkou, nebo 4 denní, 3 denní nebo skupina nechá úplně na vás, kdy dítě přivedete. Mohou pracovat po jednotlivých předmětech, nebo v projektech, nebo mít základ učení v exkurzích a společných zážitcích

Pokud to shrneme:

Komunitní skupina není oficiální škola, která slouží ke vzdělávání vašeho dítěte, z právního hlediska za vzdělání vašeho dítěte nemůže nést zodpovědnost Je to skupina lidí, kterou zpravidla spojuje zájem o alternativní vzdělávání nebo o vzdělávání odlišné od klasické nabídky stávajících škol v okolí. 

Taková skupina vám za smluvených podmínek pohlídá vaše dítě a to s tím bonusem, že se v takové skupině bude dítě socializovat a dokonce i vzdělávat. To vše zpravidla velmi individálně a kvalitně.

Přesto, že vaše dítě navštěvuje komunitní skupinu, vy jako rodič zodpovídáte plně za jeho vzdělávání, za plnění ŠVP školy, kde jste zapsaní k individuálnímu vzdělávání a tato škola vám také vydává vysvědčení na základě pololetního přezkoušení.

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová