Učit nebo neučit?  

aneb současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu téměř 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

Markéta Rumpíková
...
Markéta je absolventka dramatické výchovy na Divadelní fakultě v Brně, která vzdělává své 3 děti doma v rámci individuálního vzdělávání.

Jmenuji je Markéta Rumpíková. Společně se svým manželem Danem vzděláváme své tři děti doma. Jak řekl profesor Mertin, psycholog a člověk, který se domácím vzděláváním dlouhodobě zabývá, pokud máma vzdělává své děti doma není to jen životní styl, ale je to práce, zaměstnání. A proto jsem v současné době v první řadě mámou.

Prošla jsem různými kurzy a semináři o výchově a vzdělávání. Při práci s dětmi je mi největší inspirací mé pětileté studium dramatické výchovy na divadelní fakultě JAMU v Brně. Studium oboru mě naučilo přistupovat k dětem s otevřenou myslí, učit děti vzájemnému porozumění a toleranci, schopnosti vžít se druhého, pochopit jeho postoje a názory. Ráda v dětech rozvíjím kritické myšlení, tvořivost a fantazii.

Veškeré výše uvedené znalosti a dovednosti jsem předávala při výuce dětí v základních uměleckých školách, na základních i středních školách, kde jsem působila jako pedagog.

Největšími a nejvěrnějšími posluchači a spolupracovníky jsou mi ale stále nejvíce moje vlastní děti. A proto jsme se také začali společně vzdělávat doma. Od začátku nás s dětmi bavilo pojmout naše vzdělávání pomocí hry a zážitků a projektů.

Díky výše uvedenému studiu a získaným zkušenostem, ať už ve školách nebo při domácím vzdělávání, jsem se pustila do tvorby výukových materiálů, pracovních listů a návodů. A moc ráda se o ně na stránkách Učit nebo neučit s vámi podělím!