Učit nebo neučit?  

aneb současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu téměř 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

Daniel Rumpík
...
Jmenuji se Daniel Rumpík. Narodil jsem se v roce 1978 v Pardubicích. Už během studia na gymnáziu jsem začal pracovat v soukromé rozhlasové stanici – namlouval jsem rozhlasové spoty. A přestože jsem to zpočátku ani nečekal, stala se mi tato práce osudem.

Daniel RumpíkV druhé polovině devadesátých let jsem začal pracovat jako moderátor. Po zastávkách v Rádiích Profil a BLANÍK jsem v lednu 2000 zakotvil v královéhradeckém Rádiu OK. Zde jsem v letech 2002 – 2009 vykonával pozici programového ředitele. Od roku 2009 pak působím coby ředitel Rádia BLANÍK. Do oblasti mediálních studií a komunikace jsem pak zaměřil i své vysokoškolské vzdělání. Na FF UP v Olomouci jsem vystudoval žurnalistiku (Bc.) a na FMK UTB ve Zlíně jsem poté absolvoval obor marketingová komunikace (Mgr.). Marketingu a propagaci jsem se pak  v minulosti věnoval i v jiných segmentech – psaní reklamních textů, tiskových zpráv, odborných článků, školení rétoriky a komunikačních dovedností, PR poradenství, moderace, atd. Doma je nás pět – spolu s manželkou Markétou máme syny Davida a Matěje a dceru Magdalénu. Od září 2017 působím rovněž v prezídiu Asociace domácího vzdělávání.