Učit nebo neučit?  

aneb současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu téměř 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

blog

ilustrační - kalendář

V BLOGu se dozvíte přesné termíny zápisů do povinného předškolního roku včetně základních informacích o jejich průběhu, účasti dítěte, co s sebou  i s informacemi  ohledně žádosti o  individuální vzdělávání dítěte.

6 minut čtení a zápis zvládnete levou zadní

1 Termíny

Zápisy dětí do mateřských škol vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 34) a konají se během května.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v době od 2. do 16. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinné předškolní vzdělávání.

Pokud je dítě již jednou zapsáno a přijato do mateřské školy, tak není třeba opakovat zápis v rámci povinného předškolního vzdělávání.

Výňatek ze Školského zákon § 34:

Organizace předškolního vzdělávání

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. Května.

Atd.

2 Přesné datum a místo konání

Přesné datum a místo zápisu stanovuje ředitel mateřské školy v souladu se školským zákonem a vyhlásí je způsobem v místě obvyklém. Může to být prostřednictvím  nástěnky, vývěsky, vyhlášením v místním rozhlase, pomocí internetové stránky školy  a podobně.

Výňatek ze Školského zákon § 34:

(2) Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. (Zákon 561/2004 Sb.)

3 Průběh a účast dítěte na zápisu

Průběh zápisu se v jednotlivých mateřských školách může výrazně lišit, vyhláškou je stanoven pouze základní rámec.

Ve většině mateřských škol se jedná pouze o formální proceduru, kdy rodiče podávají vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání a předkládají k ověření rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. V některých městech zápis do mateřské školy probíhá dokonce částečně elektronicky.

Zápis do mateřské školy nejen k povinnému předškolnímu vzdělávání je tedy možné absolvovat pouze formálně  a není povinností, aby se zápisu osobně účastnilo zapisované dítě.

ilustrační - tráva

4 Co s sebou?

Dokumenty, které budete s sebou k zápisu potřebovat:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte

Kromě výše zmíněných dokumentů budete v rámci zápisu pravděpodobně vyplňovat formuláře poskytnuté školou, kterými jsou žádost k přijetí do mateřské školy, pravděpodobně i dotazník se základními údaji o dítěti. Na některých školách i podrobnější informace o dítěti a rodině, týkající se zájmů a chování dítěte, zvyků rodiny apod."

Pamatujte, že přijetí dítěte do mateřské školy je právně vzato zásadní událost, která předpokládá shodu obou zákonných zástupců dítěte, tedy otce i matky. Některé školy proto vyžadují ještě podepsání dokumentu o tzv. shodě, kde oba zákonní zástupci podepisují, že s přijetím na tuto konkrétní školu souhlasí.

5 Dokumenty, které je dobré číst

Velmi důležité je seznámit se se základními dokumenty mateřské školy, především školním řádem a školním vzdělávacím programem. Jsou to dokumenty školy, které jsou rodičům přístupné a mají být umístěny na dostupném místě. V současné době jsou již často k dispozici na webech mateřských škol, případně k nahlédnutí v budově školy.

Mateřskou školu, kterou bude vaše dítě navštěvovat, lze změnit také i po absolvovaném po zápisu. Pokud se tak rozhodnete, kontaktujete následnou mateřskou školu a tam se přihlásíte k povinnému předškolnímu vzdělávání. Odhlášení ze školy původní provede již sama škola následná. Vy z právního hlediska již nejste povinni původní mateřskou školu kontaktovat.

Informace týkající se ohlášení faktu, že chcete své dítě vzdělávat formou indivduálního vzdělávání, máme podrobně rozpracované na našem BLOGu v následujících článcích a také v jednom úhledném balíčku veformě eBooku a to včetně vzoru formulářů ke stažení:

Seznam dostupných článků a eBooků:

Za Učit nebo neučit

Stáňa

Pozor nyní možnost zakoupit
UČENÍ S ROZÁRKOU
on-line
program
pro 1.až 3.třídu
ČASOVĚ OMEZENÝ NÁKUP


Více ZDE

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.