Učit nebo neučit?  

aneb současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu téměř 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

blog

Zasněná paní

V BLOGu najdete aktuální vyjádření 8 politických stran k oblasti vzdělávání a to včetně vzdělávání domácího. Jednotlivé názory získal Dan Rumpík, autor BLOGu.

6 minut a vaše volební obzory jsou rozšířeny :)

AKTUALIZCE BLOGu 19.10.2017

Plníme slib a nabízíme Vám přehled toho, jak se největší tuzemské politické strany staví k problematice  vzdělávání a to včetně vzdělávání domácího

Nejprve zde najdete stručné shrnutí a poté vyjádření jednotlivých stran

Na náš dotaz odpověděli zástupci ČSSD, KDU-ČSL, STAN, TOP 09, Zelení, Piráti, KSČM, Svobodní a ODS. 

Na náš dotaz nám dosud nepřišla odpověď od zástupců ANO. 

Kdo tedy vyjádřil podporu pro IV tedy individuánímu vzdělávání? 

Z oslovených stran to byli zástupci KDU-ČSL, TOP 09, Svobodných, Pirátů a ve své podstatě dále i STAN a ODS, kteří razí heslo „Proč ne…“. Zelení chápou motivaci části rodičů vzdělávat své děti doma, ale prioritou je pro ně zejména rozvoj kvality veřejného školství.

A teď pojďme k těm subjektům, které mají s IV problém. 

Podle ČSSD hrozí zejména na druhém stupni ZŠ riziko, že děti nezvládnou například odborné předměty. ČSSD tedy nemá problém s prvním stupněm, ale v případě druhého stupně je například bývalá ministryně školství Kateřina Valachová v obecné rovině proti jeho smyslu. Proti jakýmkoli formám IV je pak KSČM.

ilustrační - květiny

Nyní si můžete přečíst jednotlivá stanoviska stran a hnutí:

KDU ČSL / Jiří Mihola

Domácí vzdělávání podporuji osobně a prosadil jsem jeho podporu i v rámci KDU-ČSL. Pomohli jsme prosadit domácí vzdělávání na druhém stupni a prosadili jsme možnost domácího vzdělávání u povinného předškolního roku. Stejně tak jsme podporovali církevní a soukromé školy, lesní mateřské školy a další alternativy. Nadále počítáme s podporou domácího vzdělávání a alternativám ve vzdělávání. Jsme si vědomi, že některé strany si myslí, že by mělo existovat pouze vzdělávání v zařízeních zřizovaných státem. To jistě být základním pilířem, ale důležitá je kvalita a ne zřizovatel. A pokud někteří rodiče chtějí své dítě nechat vzdělávat v jiném zařízení, církevním nebo soukromém, nebo vzdělávat dítě doma, tak by jim stát měl toto umožnit.

TOP 09 / Markéta Pekarová Adamová

TOP 09 i já osobně podporujeme diverzitu a nejrůznější alternativní formy vzdělávání, včetně domácího. Považujeme právo rodičů rozhodovat o vzdělání svých dětí za velmi důležité. Byla to ostatně poslankyně za TOP 09 Anna Putnová, která prosadila možnost vzdělávat děti doma i na druhém stupni. viz článek Rodiny budou mít možnost vzdělávat děti doma i na druhém stupni.

Svobodní / Petr Mach

Svobodní podporují různé alternativní formy výuky, ať již jde o soukromé, komunitní školy nebo individuální domácí vzdělávání. Svobodní odmítají také povinný poslední rok školky. Svobodní jsou pro srovnání plateb na žáka, ať již jde dítě v obecní nebo soukromé škole. Nemáme konkrétní plán financování individuální výuky a jsme si vědomi, že rodič, který vzdělává své děti doma, platí vzdělání dvakrát – jednou v daních platí vzdělání ostatních dětí a na ušlém příjmu platí vzdělání svých dětí. Součástí obecného daňového plánu Svobodných je ale zvýšení základní slevy na dani o 1000 Kč   měsíčně všem. Jsme také pro to, aby rodiče vzdělávající své děti doma směli bez byrokracie a daní inkasovat příspěvky od jiných rodičů, kteří třeba k jejich domácí výuce své děti přidají.

Piráti / Daniel Mazur

Domácí vzdělávání je v zákoně zastřešeno termínem "individuálního vzdělávání" a jeho schválení podléhá podmínce "závažných důvodů", při kterých je IDV povolené. Jako jeden z prvních kroků v posunu od "povinné školní docházky" k "povinnému vzdělávání", které máme v programu, chceme zrušit tuto podmínku závažných důvodů. V našich očích by měl na individuální (tedy i domácí) vzdělávání dosáhnout každý, kdo o ně projeví vážný zájem. V krátkodobém horizontu jsme pro přeformulování zákona tak, aby zůstala pouhá pojistka, která při závažných důvodech - například vážné pochyby o zajištění prostředí nebo odborného vedení - IDV odůvodněně nepovolí. Domácí vzdělávání podporujeme jako součást svobody volby vzdělávací cesty. Zároveň se chceme do vzdělávacího systému opřít tak, 1) aby pro většinu rodičů byla dostupná veřejná škola přesto optimální volbou a 2) aby se domácí vzdělávání stalo dostupnou formou s rozumnou systémovou podporou tak, aby každý vzdělávaný (každý žák) mohl dosáhnout maxima svého potenciálu.

STAN / Petr Gazdík

Není důvod odmítat domácí vzdělávání, samozřejmě za jasně stanovených podmínek. Myslíme si, že pro některé děti to může být alternativní způsob, a to z různých důvodů. Bezpochyby to ale není forma vzdělávání pro každého - a není to tak ani míněno. Takže základní postoj je - proč ne? Nicméně vzdělávat děti doma je svobodné rozhodnutí rodičů i s vědomím nákladů, dalo by se ale uvažovat např. o určitých daňových odpisech. Stát - tedy v tomto případě škola - každopádně zajistí bezplatné přezkoušení a osvědčení. 

Zelení

Stát se má mj. prostřednictvím veřejného školství snažit vyrovnávat rozdíly v sociálním, majetkovém a kulturním zázemí dětí. Chápeme motivaci rodičů k domácímu vzdělávání nebo zakládání soukromých škol, chceme ale především, aby kvalitní byly školy veřejné (kam chodí děti rodičů bez ohledu na toto zázemí a vzdělávací ambice). Nechceme, aby vznikaly kvalitní školy soukromé a "zbytkové" školy veřejné. U soukromých škol, poskytujících povinnou školní docházku by si MŠMT mělo nadále ponechat schvalovací pravomoc. Vyplácení části státního příspěvku rodičům, provozujícím domácí vzdělávání, je k diskuzi, jednoznačné stanovisko nemáme. Poskytování normativu soukromým školám ve stejné výši jako školám veřejným jsme také nediskutovali, pravděpodobně bychom ho ale vázali na podmínku nevybírat školné, jako je tomu v některých skandinávských zemích.

ČSSD / Kateřina Valachová

Nemám problém s IDV na prvním stupni, pokládám ho za doplněk, který může být v konkrétních případech pro děti přínosný. Na prvním stupni je třeba bezpochyby zlepšit jeho financování a naladit lépe pravidla pro komunikaci školy, rodičů a dítěte. Ráda bych, pokud by děti, které využívají IDV na prvním stupni, se mohly účastnit některých společných aktivit školy, jako jsou například školy v přírodě. Na druhém stupni si myslím, že IDV je možné spíše v individuálních případech. Asi vitě, že když se o věci hlasovalo v PSP, tak jsem za ministerstvo byla proti. Nikoliv proto, že bych chtěla brát rodičům a rodinám jejich svobodu. Ale proto, že i analýza, která byla zpracována odborníky, vyzněla tak, že v ní převážily zápory oproti kladům. osobně tady vidím především riziko nezvládnutí odborných předmětů. Samozřejmě doma nejsou k dispozici laboratoře a podobně. Nicméně a do budoucna: Víte, že jsem otevřená diskusi. To znamená diskusi i o této věci a jsem připravená o tom dále hovořit.

KSČM / Marta Semelová

To, že někteří rodiče učí děti doma, vnímám jako snižování prestiže učitelů…

To je tedy prozatím vše. Pokud nám ještě do voleb dorazí nějaké dosud nedodané vyjádření, rádi ho zveřejníme  a o aktualizaci BLOGu vám budeme prostřednictvím mailu informovat.

ODS / Petr Fiala

ODS je ve svých názorech konzistentní a domácí vzdělávání proto i nadále podporuje. Standardní vzdělávací systém nemůže obsáhnout všechny případy, proto je možnost domácího vzdělávání variantou, jak zajistit vzdělání všem žákům a co nejméně zasahovat do fungování rodiny. V určitých případech si umíme představit i domácí vzdělávání na druhém stupni základní školy.

A Vám vše přeji šťastnou volbu!!

Daniel Rumpík

AKTUALIZACE  BLOGU dne 19.10.2017 o vyjádření ODS

DRUHÁ AKTUALIZACE BLOGu 20.10.2017:

Cesta odpovědné společnosti /  Jan M. Kubín

Zdravím Vás,

v tomto okamžiku ministerstvo školství má odsouhlasenou metodiku pro cca 4-5  vzdělávacích systémů včetně domácího vzdělávání pro 1. -2. stupeň. Je zřejmé, že určitá metodika musí být, resp. že je potřeba měřit výstupy kvality vzdělání z těchto metodik. Jsme pro různorodost, variabilitu, ale musí vést k výsledkům, které jsou srovnatelné a měřitelné.

Nejsme pro povinnou předškolní docházku. Mělo by to být individuální rozhodnutí rodičů.

Je potřeba proměňovat státní školství, aby více učilo o životě a ne jen "mrtvá data" a zároveň je potřeba u soukromých škol hlídat jejich kvalitu resp. výsledky, což samozřejmě platí i pro státní.

Pozor nyní možnost zakoupit
UČENÍ S ROZÁRKOU
on-line
program
pro 1.až 3.třídu
ČASOVĚ OMEZENÝ NÁKUP


Více ZDE

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.